Vad är GDPR?

GDPR är den nya dataskyddsförordningen på EU-nivå som börjar gälla 25 maj 2018 som syftar till att stärka skyddet av personuppgifter. Den kommer att börja gälla omgående i alla medlemsstater och ersätter nationella bestämmelser.

GDPR ersätter PUL

I Sverige ersätter den personuppgiftslagen (PUL). General Data Protection Regulation (GDPR) skiljer sig väsentligt från PUL, vilket innebär att det krävs helt nya rutiner och processer för att hantera personuppgifter.

GDPR innebär skärpt ansvar och dryga böter

En viktig aspekt är att de som inte efterlever GDPR riskerar höga böter: 4 procent av globala omsättningen eller upp till 20 miljoner euro i böter.

I praktiken omfattas alla organisationer av GDPR

Alla som har ett personregister i någon form måste säkerställa att de efterlever GDPRs krav. Det gäller allt från små till stora omfattande register. Kom ihåg: Personuppgifter behandlas i allt från lönelistor till sociala medier och appar.

Sammanfattning av GDPR

  • Börjar gälla 25 maj 2018
  • Ersätter PUL i Sverige
  • Hårdare påföljder än PUL

Mer information om GDPR

Detaljerad information om GDPR och de nya kraven finns bland annat hos Datainspektionen 
 

Kontakta oss idag!


Huvudkontor
Hudiksvallsgatan 4B 
113 30 Stockholm
+46 8 506 66 100