Om GDPR Manager

Lösningen GDPR Manager är ett effektivt stöd när nya register ska anmälas och personuppgiftsansvariga behöver samla information från personuppgiftsbiträden och ansvariga för register. Den webbaserade lösningen fungerar lika bra i dator som i mobilen.

Nu finns GDPR Manager även i en molnversion!

 

Med stöd av GDPR Manager kan det administrativa arbetet reduceras till några få minuter. Lösningen har ett tydligt arbetsflöde för olika roller och ansvarsområden inom organisationen, med en central godkännandehantering för organisationens personuppgiftsansvariga.

GDPR Manager underlättar även den automatiska bevakningen av viktiga händelser som organisationen har ett ansvar för vid hantering av personuppgifter.
GDPR Manager är givetvis konfigurations och anpassningsbar!

 

 

Kontakta oss idag!

Huvudkontor
Electrum 234, 164 40 Kista
Besök: Kistagången 16.
+46 8 630 75 00

Stäng meny